петък, 26 май 2017 г.

Създателят на HoloLens счита, че смартфоните са вече мъртви

Алекс Кипман, един от най-ярките специалисти на Microsoft счита, че смартфоните сами по себе си са вече мъртви. Кипман каза това в интервю за Bloomberg и уточни, че хората още не са осъзнали, че ерата на смартфоните е вече към края си и вместо обичайните мобилни телефони ще започне използването на нови устройства със смесена реалност, подобни на HoloLens

Тези думи едва ли ще бъдат сюрприз за някого, особено ако се има предвид, че той е един от изобретателите на HoloLens и използваните в това устройство технологии. Кипман участва и в разработването на сензора Kinect за Xbox 360, който сега се използва в 3D камерите, умеещи да проследяват движението.
От думите на Кипман може да се направи извод, че Microsoft очаква в най-близко бъдеще голямо увеличение на популярността на устройствата със смесена реалност. В тази светлина, изказването на Сатя Надела, че Microsoft ще започне да произвежда нови и необичайни смартфони, изглежда твърде любопитно.

Фотографията в началото показва маркетинговата компания на Microsoft от 2010 година по погребването на iPhone, посветена на дебюта на Windows Phone. Днес това изглежда твърде иронично, като се има предвид докъде стигна Microsoft със своите смартфони. Кого трябва да погребваме сега?

Всъщност Microsoft е в състояние да произведе съвършено различен смартфон. MagicLeap и Apple също са заинтересувани в създаването на свои AR устройства, но никоя от тях не може да покаже нещо дори и близко до HoloLens.
0 коментара:

Публикуване на коментар